Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες E-services

Με στόχο την αμεσότερη, οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση, την αποφυγή επιπλέον χρονοβόρων επικοινωνιών και την μείωση τυχόν αστοχιών παρέχεται η δυνατότητα μέσω της  ηλεκτρονικής εφαρμογής  Ε-services της PCDC για :

  • Αναθέσεις εκκένωσης εμπορευματοκιβωτίων
  • Αναθέσεις παραλαβής εμπορευμάτων και πλήρωσης εμπορευματοκιβωτίων
  • Έκδοση κωδικών εισόδου φορτηγών στην PCDC για παραλαβή ή παράδοση εμπορευμάτων
  • Εκτέλεση παραγγελιών αποστολής εκτελωνισμένων εμπορευμάτων

Η πρόσβαση  στην Εφαρμογή E-services  γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τη χρήση ειδικών μυστικών κωδικών πρόσβασης

Για την είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-Services) μπορείτε να πατήσετε εδώ