Η PCDC A.E. ( Piraeus Consolidation and Distribution Center), μέλος του Ομίλου COSCO Shipping Group, σας ενημερώνει ότι, στα πλαίσια των δράσεων εναρμονισμού της λειτουργίας της με την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση 28 φωτοσωλήνων για τον εσωτερικό φωτισμό του κεντρικού διαμερίσματος του κτιρίου εντός του ΣΕΜΠΟ.

Οι φωτοσωλήνες αποτελούν συστήματα διαχείρισης και αξιοποίησης του φυσικού φωτός, φιλικά προς το περιβάλλον, με εξοικονόμηση έως και 100% της ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων και την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας.

Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έρχεται να προστεθεί στις οικολογικές δράσεις της εταιρείας,  με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη συμβολή στη διαμόρφωση ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος για τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και την τοπική κοινωνία.