Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης και εξέλιξης ενημερώνουμε ότι από τις 05/11/2018 έχουμε επίσημα πιστοποιηθεί για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας