Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης και εξέλιξης ενημερώνουμε ότι από τις 06/11/2021 έχουμε επίσημα πιστοποιηθεί για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σύνδεσμος στην πιστοποίηση PCDC-9001-GR