Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης και εξέλιξης ενημερώνουμε ότι από τις 02/11/2021 έχουμε επίσημα πιστοποιηθεί με σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων.

Σύνδεσμος στην πιστοποίηση PCDC-22000-GR