Με κατευθυντήρια γραμμή το «less is more», δημιουργήσαμε μια λιτή αλλά περιεκτική ιστοσελίδα, με σαφή και ξεκάθαρη ιεραρχική διάταξη ώστε να ανακλάται η φιλοσοφία της PCDC.

Η νέα ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί διακριτικά animations που διευκολύνουν την πλοήγηση του χρήστη.

Η δομή του μενού της ιστοσελίδας, η αρχιτεκτονική και το περιεχόμενο των σελίδων παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να βρουν τις πληροφορίες που επιθυμούν σχετικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα στρατηγικά πλεονεκτήματα από την συνεργασία με την PCDC, τη μοναδική εταιρεία logistics στην Ελεύθερη Ζώνη του Πειραιά