Σας ενημερώνουμε οτι από 8 Ιανουαρίου 2019 οι ΒΤΧ δεν θα εκτυπώνονται αλλά θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή από το τμήμα ελεύθερης ζώνης PCDC στο τελωνείο.

Αντί της φόρμας ΒΤΧ που μέχρι τότε θα παίρνετε, απο 8 Ιανουαρίου θα παίρνετε μόνο το μοναδικό αριθμό αναφοράς της ΒΤΧ με τον οποίο θα αναζητείτε τη ΒΤΧ στο Γ΄τελωνείο για την διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Για κοινοτικά εμπορεύματα η αποδοχή της ΒΤΧ απο το τελωνείο θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην PCDC και θα αρκεί για την απελευθέρωση των εμπορευμάτων σας – δεν θα υπάρχει εκτυπωμένο έγγραφο ΒΤΧ με υπογραφές.

Για μη κοινοτικά εμπορεύματα σε αυτή τη φάση η διαδικασία παράδοσης τελωνειακής άδειας στο τμήμα ΕΖ θα παραμείνει.

Θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως για τις νέες αλλαγές.