Σύντομα θα έχετε την δυνατότητα  χρήσης της  ηλεκτρονικής εφαρμογής  e-services της PCDC για:

  • Αναθέσεις εκκένωσης εμπορευματοκιβωτίων,
  • Αναθέσεις παραλαβής εμπορευμάτων και πλήρωσης εμπορευματοκιβωτίων,
  • Έκδοση κωδικών εισόδου φορτηγών στην PCDC για παραλαβή ή παράδοση εμπορευμάτων,
  • Εκτέλεση παραγγελιών αποστολής εκτελωνισμένων εμπορευμάτων