Η Εταιρεία μας συμμορφώνεται με τις επιταγές της Κ.Υ.Α. 1368/22 (ΦΕΚ  1549 Β/2022), η οποία εξειδικεύει τα είδη, τους υπόχρεους, τις αρμόδιες αρχές, τις κυρώσεις και τη διαδικασία δήλωσης αποθεμάτων σε α) πρώτες ύλες για την παραγωγή λιπασμάτων, β) λιπάσματα, γ) ζωοτροφές, δ) ωμά δημητριακά παντός είδους και ιδίως σιτάρι ή σιμιγάδι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι, εδώδιμο φαγόπυρο, ε) άλευρα και ιδίως αλεύρια σιταριού ή σιμιγαδιού και αλεύρια δημητριακών, στ) ηλίανθο, και ζ) φυτικά έλαια, εκτός από το ελαιόλαδο, και ιδίως ηλιέλαιο (έλαιο ηλιοτροπίου), φοινικέλαιο και αραβοσιτέλαιο.

Στο πλαίσιο αυτό, για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρέωσης δήλωσης υποβολής αποθεμάτων,  η οποία ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την 28.03.2022, όπως τυχόν η ισχύς αυτή παραταθεί, υποχρεούστε να μας δηλώνετε έγκαιρα και με ακρίβεια την ποσότητα των προαναφερόμενων αποθεμάτων ανά είδος, σε κιλά για τα στερεά, σε λίτρα για τα υγρά και σε τεμάχια όπου ενδείκνυται, και να μας παρέχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες  για τη συμμόρφωσή μας με την υποχρέωση δήλωσης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.

Σε περίπτωση που επιβληθεί στην εταιρεία μας οποιοδήποτε πρόστιμο ή εν γένει κύρωση, λόγω μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση δήλωσης, η οποία μη συμμόρφωση οφείλεται σε δικό σας πταίσμα, κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία μας επιφυλάσσεται να αξιώσει από εσάς την ανόρθωση κάθε ζημίας που υπέστη.