ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ

TMHMA ΑΖΗΤΗΤΩΝ

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9475

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – Διακήρυξη Νο. 01/2021

Η PCDC Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας με αριθμό διακήρυξης Νο. 01/2021 η οποία θα διεξαχθεί στις 31/03/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της PCDC Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63.

Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 24/03/2021 έως 30/03/2021 και ώρες 10:00 ως 12:00.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 31/03/2021 από ώρα 09:00 έως 12:30. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στη 13:30.

Σχετική διακήρυξη με τους όρους της διαδικασίας και την λίστα εμπορευμάτων θα βρείτε στην ιστιοσελίδα της PCDC S.A. www.pcdc.com.gr. Τα εμπορεύματα που εκπλειστηριάζονται παραδίδονται στη ράμπα της αποθήκης την ημέρα του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση μη παραλαβής την ημέρα του πλειστηριασμού, απο την επόμενη ημέρα επιβαρύνονται με αποθηκευτικά.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΚΛΑ ΒΑΡΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020000331 24 410.71 €
2 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002231 3 252.00 €
3 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003298 1 333.00 €
4 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020001281 2 216.00 €
5 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 2 ΠΑΛΕΤΕΣ B2020002049 80 288.00 €
6 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002055 2 64.80 €
7 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020001917 1 264.60 €
8 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2019003575 1126 3,811.50 €
9 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020000477 1 810.00 €
10 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002857 2 639.00 €
11 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003207 2 943.20 €
12 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002856 9 196.20 €
13 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003206 1 810.00 €
14 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002706 2 896.40 €
15 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003266 4 47.57 €
16 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002713 43 346.50 €
17 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002714 6 432.00 €
18 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003265 3 83.70 €

Με εκτίμηση για την PCDC AE