SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

Category Archives: PCDC news

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 01/07/2021

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΙΑΙΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε01.02
ΕΚΔΟΣΗ: 1

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της PCDC Α.Ε. (PIRAEUS CONSOLIDATION & DISTRIBUTION CENTER), έχοντας κατανοήσει την αναγκαιότητα της ουσιαστικής και αποτελεσματικής εφαρμογής των αρχών ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων και περιβαλλοντικής διαχείρισης συμβάλλουν με την καθημερινή πρακτική και τις ενέργειές τους στην κοινή προσπάθεια για την συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Το Σύστημα Διαχείρισης της PCDC Α.Ε. (PIRAEUS CONSOLIDATION & DISTRIBUTION CENTER), πέρα από τις ανεπτυγμένες διαδικασίες και οδηγίες των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, ISO 14001:2015 ενσωματώνει στην ανάπτυξη του τις ακόλουθες προσεγγίσεις:

Οι Πελάτες μας
Η ανώτατη διοίκηση της PCDC Α.Ε. δεσμεύεται για την ικανοποίηση των πελατών της διασφαλίζοντας ότι:
– Θα επιδιώκει ενεργά την τήρηση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών την εξέλιξη της οποίας θα παρακολουθεί με σχετικούς δείκτες (KPIs).
–  Θα αναπτύσσει καινοτόμες υπηρεσίες, με σημαντικό κομμάτι R&D, επιδιώκοντας να συμβαδίζει με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και τις εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς με έμφαση στη διευκόλυνση του εμπορίου και της διακίνησης εμπορευμάτων και θα επιδιώκει την εξασφάλιση ανταγωνιστικού κόστους.

Οι Άνθρωποι και οι Αξίες μας
Τα στελέχη και οι συνεργάτες μας διαθέτουν σημαντική εμπειρία, υψηλή εκπαιδευτική κατάρτιση και εξειδίκευση σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών ειδικοτήτων. Συνδυάζουν επίσης, τη βαθιά γνώση της αγοράς, την αξιοπιστία και τη συνέπεια, ενώ μέσω της εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και πληροφορικής, εγγυώνται την επιτυχία των έργων και την ικανοποίηση όλων των αναγκών των πελατών της εταιρείας, για τον λόγο αυτό η εταιρεία δεσμεύεται ότι:
– Θα παρέχει πληροφορίες, οδηγίες και κατάρτιση για να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι ικανοί να αναλάβουν τα καθήκοντά τους και να παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας.
– Όλοι οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται ενεργά να αναζητήσουν τα σχόλια των πελατών και να τα χρησιμοποιήσουν ως ευκαιρίες βελτίωσης. Οι υπάλληλοί μας συμμετέχουν ενεργά και μας βοηθούν να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Το Σύστημα και οι Διαδικασίες μας
Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, ISO 14001:2015 και για τον λόγο αυτό:
– Έχουμε καθορίσει στόχους σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία τους περιβάλλοντος οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι, ποιοτικοί και ποσοτικοί και είναι ευθυγραμμισμένοι με το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού μας, το όραμα και τις αξίες μας.
– Δεσμευόμαστε για την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων και των αμοιβαία συμφωνημένων με τον πελάτη απαιτήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων.
– Δεσμευόμαστε για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την επίτευξη των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων.
– Έχουμε καθιερώσει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου και επιτήρησης που παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες για την επίτευξη συμμόρφωσης. Τα αποτελέσματα των ελέγχων και της επιτήρησης διοχετεύονται στα ανώτατα διοικητικά στελέχη τα οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα και ότι οι βέλτιστες πρακτικές ενσωματώνονται στο σύστημα διαχείρισης.
– Βελτιώνουμε συνεχώς το ενιαίο σύστημα διαχείρισης και αναθεωρούμε τις διαδικασίες μας έτσι ώστε να παραμένουν αποτελεσματικές και συναφείς. Οι αναθεωρήσεις εξετάζουν τις επιδόσεις και παρακολουθούν την πρόοδο σε σχέση με τους στόχους, προσδιορίζοντας περαιτέρω βελτιώσεις και νέους στόχους.

Οι Διευθυντές υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις και επανεξετάζουν αυτή την Πολιτική σε ετήσια βάση.

Πέραμα 1/7/2021
Γιώργος Πέτσης
Διευθύνων Σύμβουλος

READ MORE

Bραβείο “Μέγας Αλέξανδρος” Project of the Year 2021

Συγχαρητήρια στους ανθρώπους μας  για το βραβείο “Μέγας Αλέξανδρος” Project of the Year 2021!

 Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Ελληνικών Βραβείων Αριστείας στα Logistics, μας απένειμε ομόφωνα την μέγιστη διάκριση για την συμμετοχή με τίτλο «Η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση της διαχείρισης των υπηρεσιών Logistics της PCDC μέσω της πλατφόρμας e-Services”.

 H PCDC, εκπροσωπώντας το ILME και την Ελλάδα, θα συμμετέχει στον διαγωνισμό ELA Awards που ίδρυσε και διοργανώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Logistics (ELA) με συμμετοχές από όλες τις χώρες-μέλη του, διεκδικώντας το ευρωπαϊκό Project of the Year 2021 στις Βρυξέλλες την 9η Νοεμβρίου 2021.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα eServices επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.

READ MORE

Διακήρυξη 2ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας – Διακήρυξη Νο. 03/2021

Η PCDC Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας (αρχική 31/03/2021) για την εκποίηση αζητήτων εμπορευμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις.

Η δημοπρασία με αριθμό Διακήρυξης 3/2021 θα γίνει στις 10/05/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της P.C.D.C Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας, υποχρεούται να παρέχουν εγγυοδοσία ίση με το 10% του ποσού της τιμής εκκίνησης καταβάλλοντας εγγυητική επιστολή ή επιταγή σε διαταγή «PCDC ΑΕ» , η οποία θα επιστραφεί άμεσα σε περίπτωση κατακύρωσης σε άλλο πλειοδότη, ενώ σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν εάν είναι εγγυητική επιστολή θα του επιστρέφεται με την παράδοση των εμπορευμάτων και εάν είναι επιταγή το ποσό θα αφαιρείται από το πλειστηρίασμα.

Η PCDC Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν μη ακριβή περιγραφή του είδους, την ποιότητα και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, το οποίο οφείλει να εξετάσει ο αγοραστής κατά τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στην διακήρυξη και μέχρι την προηγούμενη μέρα από την δημοπρασία.

Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 28/04/2021 έως 07/05/2021 και ώρες 10:00 π.μ ως 12:00 μ.μ.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 10/05/2021 από ώρα 10:00 π.μ εως 13:00 μ.μ.

Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 10/05/2021 και ώρα 13:30 μ.μ.

Οι πλειοδότες των εμπορευμάτων πρέπει να παραλάβουν τα εμπορεύματα μέσα σε 20 ημέρες από την τοιχοκόλληση της εγκριτικής απόφασης της δημοπρασίας. Τα εύφλεκτα και επικίνδυνα εμπορεύματα παραλαμβάνονται σε 10 ημέρες.

Τα εμπορεύματα που εκπλειστηριάζονται παραδίδονται στη ράμπα της αποθήκης την ημέρα του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση μη παραλαβής την ημέρα του πλειστηριασμού, απο την επόμενη ημέρα επιβαρύνονται με αποθηκευτικά κόστη €0,5/κυβικό μέτρο/ημέρα.

Πέραμα 21 Απριλίου 2021

Κέντρο διαχείρισης & διανομής εμπορευματοκιβωτίων ΑΕ (PCDC Α.Ε.)

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΚΛΑ ΒΑΡΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020000331 24 201.25 €
2 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002231 3 123.48 €
3 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003298 1 163.17 €
4 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020001281 2 126.84 €
5 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 2 ΠΑΛΕΤΕΣ B2020002049 80 141.12 €
6 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002055 2 31.75 €
7 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020001917 1 129.65 €
8 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2019003575 1126 1,867.64 €
9 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020000477 1 396.90 €
10 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002857 2 313.11 €
11 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003207 2 462.17 €
12 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002856 9 96.14 €
13 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003206 1 396.90 €
14 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002706 2 439.24 €
15 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003266 4 23.31 €
16 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002713 43 169.79 €
17 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002714 6 211.68 €
18 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003265 3 41.01 €
READ MORE

Διακήρυξη 1ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας – Διακήρυξη Νο. 02/2021

Η PCDC Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας (αρχική 31/03/2021) για την εκποίηση αζητήτων εμπορευμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις.
Η δημοπρασία με αριθμό Διακήρυξης 2/2021 θα γίνει στις 19/04/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της P.C.D.C Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63.
Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας, υποχρεούται να παρέχουν εγγυοδοσία ίση μέ το 10% του ποσού της τιμής εκκίνησης καταβάλλοντας εγγυητική επιστολή ή επιταγή σε διαταγή «PCDC ΑΕ» , η οποία θα επιστραφεί άμεσα σε περίπτωση κατακύρωσης σε άλλο πλειοδότη, ενώ σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν εάν είναι εγγυητική επιστολή θα του επιστρέφεται με την παράδοση των εμπορευμάτων και εάν είναι επιταγή το ποσό θα αφαιρείται από το πλειστηρίασμα.
Η PCDC Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν μη ακριβή περιγραφή του είδους, την ποιότητα και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, το οποίο οφείλει να εξετάσει ο αγοραστής κατά τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στην διακήρυξη και μέχρι την προηγούμενη μέρα από την δημοπρασία.
Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 12/04/2021 έως 16/04/2021 και ώρες 10:00 π.μ ως 12:00 μ.μ.
Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 19/04/2021 από ώρα 10:00 π.μ εως 13:00 μ.μ.
Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 19/04/2021 και ώρα 13:30 μ.μ.
Οι πλειοδότες των εμπορευμάτων πρέπει να παραλάβουν τα εμπορεύματα μέσα σε 20 ημέρες από την τοιχοκόλληση της εγκριτικής απόφασης της δημοπρασίας. Τα εύφλεκτα και επικίνδυνα εμπορεύματα παραλαμβάνονται σε 10 ημέρες.
Τα εμπορεύματα που εκπλειστηριάζονται παραδίδονται στη ράμπα της αποθήκης την ημέρα του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση μη παραλαβής την ημέρα του πλειστηριασμού, απο την επόμενη ημέρα επιβαρύνονται με αποθηκευτικά κόστη €0,5/κυβικό μέτρο/ημέρα.

Πέραμα 7 Απριλίου 2021
Κέντρο διαχείρισης & διανομής εμπορευματοκιβωτίων ΑΕ (PCDC Α.Ε.)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΚΛΑ ΒΑΡΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020000331 24 287.50 €
2 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002231 3 176.40 €
3 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003298 1 233.10 €
4 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020001281 2 181.20 €
5 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 2 ΠΑΛΕΤΕΣ B2020002049 80 201.60 €
6 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002055 2 45.36 €
7 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020001917 1 185.22 €
8 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2019003575 1126 2,668.05 €
9 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020000477 1 567.00 €
10 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002857 2 447.30 €
11 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003207 2 660.24 €
12 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002856 9 137.34 €
13 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003206 1 567.00 €
14 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002706 2 627.48 €
15 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003266 4 33.29 €
16 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002713 43 242.55 €
17 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002714 6 302.40 €
18 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003265 3 58.59 €
READ MORE

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – Διακήρυξη Νο. 01/2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ

TMHMA ΑΖΗΤΗΤΩΝ

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9475

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – Διακήρυξη Νο. 01/2021

Η PCDC Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας με αριθμό διακήρυξης Νο. 01/2021 η οποία θα διεξαχθεί στις 31/03/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της PCDC Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63.

Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 24/03/2021 έως 30/03/2021 και ώρες 10:00 ως 12:00.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 31/03/2021 από ώρα 09:00 έως 12:30. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στη 13:30.

Σχετική διακήρυξη με τους όρους της διαδικασίας και την λίστα εμπορευμάτων θα βρείτε στην ιστιοσελίδα της PCDC S.A. www.pcdc.com.gr. Τα εμπορεύματα που εκπλειστηριάζονται παραδίδονται στη ράμπα της αποθήκης την ημέρα του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση μη παραλαβής την ημέρα του πλειστηριασμού, απο την επόμενη ημέρα επιβαρύνονται με αποθηκευτικά.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΚΛΑ ΒΑΡΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020000331 24 410.71 €
2 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002231 3 252.00 €
3 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003298 1 333.00 €
4 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020001281 2 216.00 €
5 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 2 ΠΑΛΕΤΕΣ B2020002049 80 288.00 €
6 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002055 2 64.80 €
7 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020001917 1 264.60 €
8 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2019003575 1126 3,811.50 €
9 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020000477 1 810.00 €
10 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002857 2 639.00 €
11 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003207 2 943.20 €
12 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002856 9 196.20 €
13 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003206 1 810.00 €
14 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002706 2 896.40 €
15 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003266 4 47.57 €
16 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002713 43 346.50 €
17 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002714 6 432.00 €
18 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003265 3 83.70 €

Με εκτίμηση για την PCDC AE

READ MORE

Πολιτική Ποιότητας 15/10/2019

Δήλωση Πολιτική ποιότητας

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της PCDC ΑΕ (PIRAEUS CONSOLIDATION & DISTRIBUTION CENTER),   έχοντας κατανοήσει την αναγκαιότητα των αρχών διασφάλισης ποιότητας, συμβάλλουν με την καθημερινή πρακτική και τις ενέργειές τους στην κοινή προσπάθεια για την συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμμορφούμενες πάντα με τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις. Παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους και ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία εργάζονται. Επίσης θεωρούν ευθύνη και υποχρέωση τους να εφαρμόζουν τους κανόνες προστασίας περιβάλλοντος όπου και όποτε είναι απαραίτητο.

Το Σύστημα Διαχείρισης της PCDC ΑΕ (PIRAEUS CONSOLIDATION & DISTRIBUTION CENTER), πέρα από τις ανεπτυγμένες διαδικασίες και οδηγίες του προτύπου ISO 9001:2015,  ενσωματώνει στην ανάπτυξη του τις ακόλουθες προσεγγίσεις:

 

Οι πελάτες μας

Η ανώτατη διοίκηση της PCDC Α.Ε. δεσμεύεται για την ικανοποίηση των πελατών της διασφαλίζοντας ότι:

  • Θα επιδιώκει ενεργά την τήρηση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών την εξέλιξη της οποίας θα παρακολουθεί με σχετικούς δείκτες (KPIs).
  • Θα αναπτύσσει καινοτόμες υπηρεσίες, με σημαντικό κομμάτι R&D, επιδιώκοντας να συμβαδίζει με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και τις εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς με έμφαση στη διευκόλυνση του εμπορίου και της διακίνησης εμπορευμάτων.
  • Θα επιδιώκει την εξασφάλιση ανταγωνιστικού κόστους.
  • Θα εντοπίζει συνεχώς τις ευκαιρίες και τις απειλές, λαμβάνοντας εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα για την εκμετάλλευση / αντιμετώπισή τους.

Οι άνθρωποι και οι αξίες μας

Τα στελέχη και οι συνεργάτες μας διαθέτουν σημαντική εμπειρία, υψηλή εκπαιδευτική κατάρτιση και εξειδίκευση σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών ειδικοτήτων. Συνδυάζουν επίσης, τη βαθιά γνώση της αγοράς, την αξιοπιστία και τη συνέπεια, ενώ μέσω της εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και πληροφορικής, εγγυώνται την επιτυχία των έργων και την ικανοποίηση όλων των αναγκών των πελατών της εταιρείας, για τον λόγο αυτό η εταιρεία δεσμεύεται οτι :

  • Θα παρέχει πληροφορίες, οδηγίες και κατάρτιση για να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι ικανοί να αναλάβουν τα καθήκοντά τους και να παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας.
  • Όλοι οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται ενεργά να αναζητήσουν τα σχόλια των πελατών και να τα χρησιμοποιήσουν ως ευκαιρίες βελτίωσης. Οι υπάλληλοί μας συμμετέχουν ενεργά και μας βοηθούν να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Το Σύστημα Ποιότητας και οι Διαδικασίες μας

Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόσει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης το οποίο συμπεριλαμβάνει τις απαιτήσεις του EN ISO 9001: 2015, για τον λόγο αυτό:

  • Έχουμε καθορίσει επιχειρησιακούς στόχους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένοι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι, ευθυγραμμισμένοι με τη δήλωση της εταιρείας μας για το όραμα και τις αξίες μας.
  • Έχουμε καθιερώσει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου και επιτήρησης που παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες για την επίτευξη συμμόρφωσης. Τα αποτελέσματα των ελέγχων και της επιτήρησης διοχετεύονται στα ανώτατα διοικητικά στελέχη τα οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα και ότι οι βέλτιστες πρακτικές ενσωματώνονται στο σύστημα διαχείρισης.
  • Προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνεχώς τα συστήματα διαχείρισης και να αναθεωρούμε τις πολιτικές και τα συστήματα μας έτσι ώστε να παραμένουν αποτελεσματικά και συναφή. Οι αναθεωρήσεις εξετάζουν τις επιδόσεις που σχετίζονται με την ικανοποίηση του πελάτη και την ανατροφοδότηση και παρακολουθούν την πρόοδο σε σχέση με τους επιχειρηματικούς μας στόχους, προσδιορίζοντας περαιτέρω βελτιώσεις και νέους στόχους.

Οι Διευθυντές υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις και επανεξετάζουν αυτή την Πολιτική σε ετήσια βάση.

 

Πέραμα 27/9/2018

Γιώργος  Πέτσης

Διευθύνων Σύμβουλος

READ MORE

ΤΜΗΜΑ ΑΖΗΤΗΤΩΝ 22/05/2019

Διακήρυξη 2ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας – Διακήρυξη Νο. 03/2019

Η PCDC Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας (αρχική 19/04/2019) για την εκποίηση αζητήτων εμπορευμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις.

Η δημοπρασία με αριθμό Διακήρυξης 3/2019 θα γίνει στις 24/05/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της P.C.D.C Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας, υποχρεούται να παρέχουν εγγυοδοσία ίση με το 10% του ποσού της τιμής εκκίνησης καταβάλλοντας εγγυητική επιστολή ή επιταγή σε διαταγή «PCDC ΑΕ» , η οποία θα επιστραφεί άμεσα σε περίπτωση κατακύρωσης σε άλλο πλειοδότη, ενώ σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν εάν είναι εγγυητική επιστολή θα του επιστρέφεται με την παράδοση των εμπορευμάτων και εάν είναι επιταγή το ποσό θα αφαιρείται από το πλειστηρίασμα.

Η PCDC Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν μη ακριβή περιγραφή του είδους, την ποιότητα και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, το οποίο οφείλει να εξετάσει ο αγοραστής κατά τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στην διακήρυξη και μέχρι την προηγούμενη μέρα από την δημοπρασία.

Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 17/05/2019 έως 23/05/2019 και ώρες 10:00 ως 12:00.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 24/05/2019 από ώρα 12:00 έως 15:30.

Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 24/05/2019 και ώρα 16:00.

Οι πλειοδότες των εμπορευμάτων πρέπει να παραλάβουν τα εμπορεύματα μέσα σε 20 ημέρες από την τοιχοκόλληση της εγκριτικής απόφασης της δημοπρασίας. Τα εύφλεκτα και επικίνδυνα εμπορεύματα παραλαμβάνονται σε 10 ημέρες.

Τα εμπορεύματα που εκπλειστηριάζονται παραδίδονται στη ράμπα της αποθήκης την ημέρα του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση μη παραλαβής την ημέρα του πλειστηριασμού, απο την επόμενη ημέρα επιβαρύνονται με αποθηκευτικά κόστη €0,5/κυβικό μέτρο/ημέρα.

Πέραμα 14 Μαΐου 2019

Κέντρο διαχείρισης & διανομής εμπορευματοκιβωτίων ΑΕ (PCDC Α.Ε.)

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΚΛΑ ΒΑΡΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ 1.00 PX B2016004434 695.20 € 1,960.00
2 ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ 3.00 PX B2016000574 1,824.90 € 4,802.00
3 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 2.00 PX B2017010891 490.00 € 215.60
4 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 1.00 PX B2017010892 294.00 € 330.75
5 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 3.00 PX B2017006621 1000 € 245.00

 

READ MORE

Διακήρυξη 1ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας – Διακήρυξη Νο. 02/2019 02/05/2019

ΤΜΗΜΑ ΑΖΗΤΗΤΩΝ

Διακήρυξη 1ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας – Διακήρυξη Νο. 02/2019

Η PCDC Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας (αρχική 19/04/2019) για την εκποίηση αζητήτων εμπορευμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις.

Η δημοπρασία με αριθμό Διακήρυξης 2/2019 θα γίνει στις 10/05/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της P.C.D.C Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας, υποχρεούται να παρέχουν εγγυοδοσία ίση μέ το 10% του ποσού της τιμής εκκίνησης καταβάλλοντας εγγυητική επιστολή ή επιταγή σε διαταγή «PCDC ΑΕ» , η οποία θα επιστραφεί άμεσα σε περίπτωση κατακύρωσης σε άλλο πλειοδότη, ενώ σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν εάν είναι εγγυητική επιστολή θα του επιστρέφεται με την παράδοση των εμπορευμάτων και εάν είναι επιταγή το ποσό θα αφαιρείται από το πλειστηρίασμα.

Η PCDC Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν μη ακριβή περιγραφή του είδους, την ποιότητα και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, το οποίο οφείλει να εξετάσει ο αγοραστής κατά τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στην διακήρυξη και μέχρι την προηγούμενη μέρα από την δημοπρασία.

Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 03/05/2019 έως 09/05/2019 και ώρες 10:00 ως 12:00.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 10/05/2019 από ώρα 12:00 εως 15:30.

Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 10/05/2019 και ώρα 16:00.

Οι πλειοδότες των εμπορευμάτων πρέπει να παραλάβουν τα εμπορεύματα μέσα σε 20 ημέρες από την τοιχοκόλληση της εγκριτικής απόφασης της δημοπρασίας. Τα εύφλεκτα και επικίνδυνα εμπορεύματα παραλαμβάνονται σε 10 ημέρες.

Τα εμπορεύματα που εκπλειστηριάζονται παραδίδονται στη ράμπα της αποθήκης την ημέρα του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση μη παραλαβής την ημέρα του πλειστηριασμού, απο την επόμενη ημέρα επιβαρύνονται με αποθηκευτικά κόστη €0,5/κυβικό μέτρο/ημέρα.

Πέραμα 24 Απριλίου 2019

Κέντρο διαχείρισης & διανομής εμπορευματοκιβωτίων ΑΕ (PCDC Α.Ε.)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΚΛΑ ΒΑΡΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ 1.00 PX B2016004434 695.20 € 2,800.00
2 ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ 3.00 PX B2016000574 1,824.90 € 6,860.00
3 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 2.00 PX B2017010891 490.00 € 308.00
4 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 1.00 PX B2017010892 294.00 € 472.50
5 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 3.00 PX B2017006621 1000 € 350.00

 

 

READ MORE

Διακήρυξη Εκποίησης Αζήτητων Εμπορευμάτων Νο. 01/2019 02/04/2019

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΖΗΤΗΤΩΝ

Αριθµός Πρωτοκόλλου: 01 / 2019 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ∆ιακήρυξη Νο.    01/2019 

Η PCDC Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκποίηση αζητήτων εµπορευµάτων, όπως αυτά περιγράφονται στις συνηµµένες  καταστάσεις.

Η δηµοπρασία µε αριθµό ∆ιακήρυξης 01/2019 θα γίνει στις 19/04/2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στην αίθουσα «∆ηµοπρασιών» στον 1o όροφο του κεντρικού κτιρίου της P.C.D.C A.E στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραµα, Τ.Κ 18863. 

Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία της δηµοπρασίας, υποχρεούται να παρέχουν εγγυοδοσία ίση µέ το 10%  του  ποσού  της  τιµής  εκκίνησης  καταβάλλοντας  εγγυητική  επιστολή  ή  επιταγή  σε   διαταγή «PCDC ΑΕ» , η οποία θα επιστραφεί άµεσα σε περίπτωση κατακύρωσης σε άλλο πλειοδότη, ενώ σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν εάν είναι εγγυητική επιστολή θα του επιστρέφεται µε την παράδοση των εµπορευµάτων και εάν είναι επιταγή το ποσό θα αφαιρείται από το   πλειστηρίασµα.

Η PCDC Α.Ε. δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν µη ακριβή περιγραφή του είδους, την ποιότητα και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, το οποίο οφείλει να εξετάσει ο αγοραστής κατά τις ηµέρες και ώρες που αναγράφονται στην διακήρυξη και µέχρι την προηγούµενη µέρα από την δηµοπρασία.

Η επίδειξη των αζήτητων εµπορευµάτων γίνεται από τις 12/04/2019 έως 18/04/2019 και ώρες 10:00 ως 12:00.

 Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισµένες στις 19/04/2019 από ώρα 12:00 εως 15:30.

Η αποσφράγιση όλων των κατατιθέμενων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα     γίνει στις 19/04/2019 και ώρα  16:00.

Οι πλειοδότες των εµπορευµάτων πρέπει να παραλάβουν τα εµπορεύµατα µέσα σε 20 ηµέρες από την τοιχοκόλληση της εγκριτικής απόφασης της δηµοπρασίας. Τα εύφλεκτα και επικίνδυνα εµπορεύµατα παραλαµβάνονται σε 10 ηµέρες.

Τα εµπορεύµατα που εκπλειστηριάζονται παραδίδονται στη ράµπα της αποθήκης την ηµέρα του πλειστηριασµού. Σε περίπτωση µη παραλαβής την ηµέρα του πλειστηριασµού, απο την επόµενη ηµέρα επιβαρύνονται µε αποθηκευτικά κόστη €0,5/κυβικό  µέτρο/ηµέρα.

 

Πέραµα 29 Μαρτίου 2019

Κέντρο διαχείρισης & διανοµής εµπορευµατοκιβωτίων ΑΕ (PCDC   Α.Ε.)

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΚΛΑ ΒΑΡΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ 1.00 PX B2016004434 695.20 € 4,000.00
2 ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ 3.00 PX B2016000574 1,824.90 € 9,800.00
3 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ 9.00 PX B2016011910 261.00 € 504.00
4 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 2.00 PX B2017010891 490.00 € 440.00
5 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 1.00 PX B2017010892 294.00 € 675.00
6 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 3.00 PX B2017006621 1000 € 500.00

 

READ MORE

Νέα ιστοσελίδα για την PCDC 24/01/2019

Με κατευθυντήρια γραμμή το «less is more», δημιουργήσαμε μια λιτή αλλά περιεκτική ιστοσελίδα, με σαφή και ξεκάθαρη ιεραρχική διάταξη ώστε να ανακλάται η φιλοσοφία της PCDC.

Η νέα ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί διακριτικά animations που διευκολύνουν την πλοήγηση του χρήστη.

Η δομή του μενού της ιστοσελίδας, η αρχιτεκτονική και το περιεχόμενο των σελίδων παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να βρουν τις πληροφορίες που επιθυμούν σχετικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα στρατηγικά πλεονεκτήματα από την συνεργασία με την PCDC, τη μοναδική εταιρεία logistics στην Ελεύθερη Ζώνη του Πειραιά

READ MORE