SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

About: PCDC

Recent Posts by PCDC

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 01/07/2021

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΙΑΙΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε01.02
ΕΚΔΟΣΗ: 1

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της PCDC Α.Ε. (PIRAEUS CONSOLIDATION & DISTRIBUTION CENTER), έχοντας κατανοήσει την αναγκαιότητα της ουσιαστικής και αποτελεσματικής εφαρμογής των αρχών ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων και περιβαλλοντικής διαχείρισης συμβάλλουν με την καθημερινή πρακτική και τις ενέργειές τους στην κοινή προσπάθεια για την συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Το Σύστημα Διαχείρισης της PCDC Α.Ε. (PIRAEUS CONSOLIDATION & DISTRIBUTION CENTER), πέρα από τις ανεπτυγμένες διαδικασίες και οδηγίες των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, ISO 14001:2015 ενσωματώνει στην ανάπτυξη του τις ακόλουθες προσεγγίσεις:

Οι Πελάτες μας
Η ανώτατη διοίκηση της PCDC Α.Ε. δεσμεύεται για την ικανοποίηση των πελατών της διασφαλίζοντας ότι:
– Θα επιδιώκει ενεργά την τήρηση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών την εξέλιξη της οποίας θα παρακολουθεί με σχετικούς δείκτες (KPIs).
–  Θα αναπτύσσει καινοτόμες υπηρεσίες, με σημαντικό κομμάτι R&D, επιδιώκοντας να συμβαδίζει με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και τις εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς με έμφαση στη διευκόλυνση του εμπορίου και της διακίνησης εμπορευμάτων και θα επιδιώκει την εξασφάλιση ανταγωνιστικού κόστους.

Οι Άνθρωποι και οι Αξίες μας
Τα στελέχη και οι συνεργάτες μας διαθέτουν σημαντική εμπειρία, υψηλή εκπαιδευτική κατάρτιση και εξειδίκευση σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών ειδικοτήτων. Συνδυάζουν επίσης, τη βαθιά γνώση της αγοράς, την αξιοπιστία και τη συνέπεια, ενώ μέσω της εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και πληροφορικής, εγγυώνται την επιτυχία των έργων και την ικανοποίηση όλων των αναγκών των πελατών της εταιρείας, για τον λόγο αυτό η εταιρεία δεσμεύεται ότι:
– Θα παρέχει πληροφορίες, οδηγίες και κατάρτιση για να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι ικανοί να αναλάβουν τα καθήκοντά τους και να παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας.
– Όλοι οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται ενεργά να αναζητήσουν τα σχόλια των πελατών και να τα χρησιμοποιήσουν ως ευκαιρίες βελτίωσης. Οι υπάλληλοί μας συμμετέχουν ενεργά και μας βοηθούν να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Το Σύστημα και οι Διαδικασίες μας
Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, ISO 14001:2015 και για τον λόγο αυτό:
– Έχουμε καθορίσει στόχους σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία τους περιβάλλοντος οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι, ποιοτικοί και ποσοτικοί και είναι ευθυγραμμισμένοι με το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού μας, το όραμα και τις αξίες μας.
– Δεσμευόμαστε για την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων και των αμοιβαία συμφωνημένων με τον πελάτη απαιτήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων.
– Δεσμευόμαστε για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την επίτευξη των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων.
– Έχουμε καθιερώσει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου και επιτήρησης που παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες για την επίτευξη συμμόρφωσης. Τα αποτελέσματα των ελέγχων και της επιτήρησης διοχετεύονται στα ανώτατα διοικητικά στελέχη τα οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα και ότι οι βέλτιστες πρακτικές ενσωματώνονται στο σύστημα διαχείρισης.
– Βελτιώνουμε συνεχώς το ενιαίο σύστημα διαχείρισης και αναθεωρούμε τις διαδικασίες μας έτσι ώστε να παραμένουν αποτελεσματικές και συναφείς. Οι αναθεωρήσεις εξετάζουν τις επιδόσεις και παρακολουθούν την πρόοδο σε σχέση με τους στόχους, προσδιορίζοντας περαιτέρω βελτιώσεις και νέους στόχους.

Οι Διευθυντές υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις και επανεξετάζουν αυτή την Πολιτική σε ετήσια βάση.

Πέραμα 1/7/2021
Γιώργος Πέτσης
Διευθύνων Σύμβουλος

READ MORE

Bραβείο “Μέγας Αλέξανδρος” Project of the Year 2021

Συγχαρητήρια στους ανθρώπους μας  για το βραβείο “Μέγας Αλέξανδρος” Project of the Year 2021!

 Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Ελληνικών Βραβείων Αριστείας στα Logistics, μας απένειμε ομόφωνα την μέγιστη διάκριση για την συμμετοχή με τίτλο «Η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση της διαχείρισης των υπηρεσιών Logistics της PCDC μέσω της πλατφόρμας e-Services”.

 H PCDC, εκπροσωπώντας το ILME και την Ελλάδα, θα συμμετέχει στον διαγωνισμό ELA Awards που ίδρυσε και διοργανώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Logistics (ELA) με συμμετοχές από όλες τις χώρες-μέλη του, διεκδικώντας το ευρωπαϊκό Project of the Year 2021 στις Βρυξέλλες την 9η Νοεμβρίου 2021.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα eServices επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.

READ MORE

Διακήρυξη 2ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας – Διακήρυξη Νο. 03/2021

Η PCDC Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας (αρχική 31/03/2021) για την εκποίηση αζητήτων εμπορευμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις.

Η δημοπρασία με αριθμό Διακήρυξης 3/2021 θα γίνει στις 10/05/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της P.C.D.C Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας, υποχρεούται να παρέχουν εγγυοδοσία ίση με το 10% του ποσού της τιμής εκκίνησης καταβάλλοντας εγγυητική επιστολή ή επιταγή σε διαταγή «PCDC ΑΕ» , η οποία θα επιστραφεί άμεσα σε περίπτωση κατακύρωσης σε άλλο πλειοδότη, ενώ σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν εάν είναι εγγυητική επιστολή θα του επιστρέφεται με την παράδοση των εμπορευμάτων και εάν είναι επιταγή το ποσό θα αφαιρείται από το πλειστηρίασμα.

Η PCDC Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν μη ακριβή περιγραφή του είδους, την ποιότητα και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, το οποίο οφείλει να εξετάσει ο αγοραστής κατά τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στην διακήρυξη και μέχρι την προηγούμενη μέρα από την δημοπρασία.

Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 28/04/2021 έως 07/05/2021 και ώρες 10:00 π.μ ως 12:00 μ.μ.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 10/05/2021 από ώρα 10:00 π.μ εως 13:00 μ.μ.

Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 10/05/2021 και ώρα 13:30 μ.μ.

Οι πλειοδότες των εμπορευμάτων πρέπει να παραλάβουν τα εμπορεύματα μέσα σε 20 ημέρες από την τοιχοκόλληση της εγκριτικής απόφασης της δημοπρασίας. Τα εύφλεκτα και επικίνδυνα εμπορεύματα παραλαμβάνονται σε 10 ημέρες.

Τα εμπορεύματα που εκπλειστηριάζονται παραδίδονται στη ράμπα της αποθήκης την ημέρα του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση μη παραλαβής την ημέρα του πλειστηριασμού, απο την επόμενη ημέρα επιβαρύνονται με αποθηκευτικά κόστη €0,5/κυβικό μέτρο/ημέρα.

Πέραμα 21 Απριλίου 2021

Κέντρο διαχείρισης & διανομής εμπορευματοκιβωτίων ΑΕ (PCDC Α.Ε.)

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΚΛΑ ΒΑΡΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020000331 24 201.25 €
2 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002231 3 123.48 €
3 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003298 1 163.17 €
4 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020001281 2 126.84 €
5 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 2 ΠΑΛΕΤΕΣ B2020002049 80 141.12 €
6 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002055 2 31.75 €
7 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020001917 1 129.65 €
8 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2019003575 1126 1,867.64 €
9 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020000477 1 396.90 €
10 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002857 2 313.11 €
11 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003207 2 462.17 €
12 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002856 9 96.14 €
13 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003206 1 396.90 €
14 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002706 2 439.24 €
15 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003266 4 23.31 €
16 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002713 43 169.79 €
17 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002714 6 211.68 €
18 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003265 3 41.01 €
READ MORE

Διακήρυξη 1ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας – Διακήρυξη Νο. 02/2021

Η PCDC Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας (αρχική 31/03/2021) για την εκποίηση αζητήτων εμπορευμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις.
Η δημοπρασία με αριθμό Διακήρυξης 2/2021 θα γίνει στις 19/04/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της P.C.D.C Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63.
Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας, υποχρεούται να παρέχουν εγγυοδοσία ίση μέ το 10% του ποσού της τιμής εκκίνησης καταβάλλοντας εγγυητική επιστολή ή επιταγή σε διαταγή «PCDC ΑΕ» , η οποία θα επιστραφεί άμεσα σε περίπτωση κατακύρωσης σε άλλο πλειοδότη, ενώ σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν εάν είναι εγγυητική επιστολή θα του επιστρέφεται με την παράδοση των εμπορευμάτων και εάν είναι επιταγή το ποσό θα αφαιρείται από το πλειστηρίασμα.
Η PCDC Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν μη ακριβή περιγραφή του είδους, την ποιότητα και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, το οποίο οφείλει να εξετάσει ο αγοραστής κατά τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στην διακήρυξη και μέχρι την προηγούμενη μέρα από την δημοπρασία.
Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 12/04/2021 έως 16/04/2021 και ώρες 10:00 π.μ ως 12:00 μ.μ.
Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 19/04/2021 από ώρα 10:00 π.μ εως 13:00 μ.μ.
Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 19/04/2021 και ώρα 13:30 μ.μ.
Οι πλειοδότες των εμπορευμάτων πρέπει να παραλάβουν τα εμπορεύματα μέσα σε 20 ημέρες από την τοιχοκόλληση της εγκριτικής απόφασης της δημοπρασίας. Τα εύφλεκτα και επικίνδυνα εμπορεύματα παραλαμβάνονται σε 10 ημέρες.
Τα εμπορεύματα που εκπλειστηριάζονται παραδίδονται στη ράμπα της αποθήκης την ημέρα του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση μη παραλαβής την ημέρα του πλειστηριασμού, απο την επόμενη ημέρα επιβαρύνονται με αποθηκευτικά κόστη €0,5/κυβικό μέτρο/ημέρα.

Πέραμα 7 Απριλίου 2021
Κέντρο διαχείρισης & διανομής εμπορευματοκιβωτίων ΑΕ (PCDC Α.Ε.)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΚΛΑ ΒΑΡΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020000331 24 287.50 €
2 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002231 3 176.40 €
3 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003298 1 233.10 €
4 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020001281 2 181.20 €
5 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 2 ΠΑΛΕΤΕΣ B2020002049 80 201.60 €
6 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002055 2 45.36 €
7 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020001917 1 185.22 €
8 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2019003575 1126 2,668.05 €
9 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020000477 1 567.00 €
10 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002857 2 447.30 €
11 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003207 2 660.24 €
12 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002856 9 137.34 €
13 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003206 1 567.00 €
14 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002706 2 627.48 €
15 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003266 4 33.29 €
16 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002713 43 242.55 €
17 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002714 6 302.40 €
18 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003265 3 58.59 €
READ MORE

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – Διακήρυξη Νο. 01/2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ

TMHMA ΑΖΗΤΗΤΩΝ

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9475

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – Διακήρυξη Νο. 01/2021

Η PCDC Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας με αριθμό διακήρυξης Νο. 01/2021 η οποία θα διεξαχθεί στις 31/03/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της PCDC Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63.

Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 24/03/2021 έως 30/03/2021 και ώρες 10:00 ως 12:00.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 31/03/2021 από ώρα 09:00 έως 12:30. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στη 13:30.

Σχετική διακήρυξη με τους όρους της διαδικασίας και την λίστα εμπορευμάτων θα βρείτε στην ιστιοσελίδα της PCDC S.A. www.pcdc.com.gr. Τα εμπορεύματα που εκπλειστηριάζονται παραδίδονται στη ράμπα της αποθήκης την ημέρα του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση μη παραλαβής την ημέρα του πλειστηριασμού, απο την επόμενη ημέρα επιβαρύνονται με αποθηκευτικά.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΚΛΑ ΒΑΡΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020000331 24 410.71 €
2 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002231 3 252.00 €
3 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003298 1 333.00 €
4 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020001281 2 216.00 €
5 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 2 ΠΑΛΕΤΕΣ B2020002049 80 288.00 €
6 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002055 2 64.80 €
7 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020001917 1 264.60 €
8 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2019003575 1126 3,811.50 €
9 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020000477 1 810.00 €
10 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002857 2 639.00 €
11 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003207 2 943.20 €
12 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002856 9 196.20 €
13 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003206 1 810.00 €
14 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002706 2 896.40 €
15 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003266 4 47.57 €
16 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002713 43 346.50 €
17 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002714 6 432.00 €
18 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003265 3 83.70 €

Με εκτίμηση για την PCDC AE

READ MORE

 

Recent Comments by PCDC

    No comments by PCDC