SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

About: PCDC

Recent Posts by PCDC

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΑΡΑΛΗΠΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ

Η PCDC έχει προγραμματίσει την καταστροφή του φορτίου με ΑΚΛΑ B2022011475, που περιέχει ένα αυτοκίνητο μάρκας Chrysler με αριθμό πλαισίου 3C3EY55X85T324149, την Πέμπτη 12/10/2023 στην μονάδα καταστροφής ΑΝΑΜΕΤ στον Ασπρόπυργο.

READ MORE

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοσκόπησης

Ημερομηνία: 31/10/2022

Αγαπητοί επισκέπτες της Εταιρείας Κέντρο Διαχείρισης και Διανομής Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. (PCDC Α.Ε.),

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βρίσκεστε στην PCDC Α.Ε. στο ΣΕΜΠΟ Ν. Ικόνιο, Πέραμα 188 63, 210 4099000 όπου χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών, στη βάση του κώδικα ISPS και ν. 4624/2019. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ). Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στις εισόδους, στα ταμεία και στους προβλήτες εμπορευματοκιβωτίων ΙΙ και ΙΙΙ, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στις εισόδους, στα ταμεία μας και στους προβλήτες εμπορευματοκιβωτίων ΙΙ και ΙΙΙ , χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και Λιμενικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και Λιμενικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

Τηρούμε τα δεδομένα για δέκα πέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και τρεις (3) μήνες ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και έξι (6) μήνες ακόμα.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
 • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση gdpr@pcdc.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση του καταστήματος. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

READ MORE

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ // Νο.1 2022

Η PCDC Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση αζήτητων εμπορευμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις.

Η δημοπρασία με αριθμό Διακήρυξης 1/2022 θα γίνει στις 11/10/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της PCDC Α.Ε στην διεύθυνση ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας, υποχρεούται να παρέχουν εγγυοδοσία ίση μέ το 10% του ποσού της τιμής εκκίνησης καταβάλλοντας εγγυητική επιστολή ή επιταγή σε διαταγή «PCDC ΑΕ» , η οποία θα επιστραφεί άμεσα σε περίπτωση κατακύρωσης σε άλλο πλειοδότη, ενώ σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν εάν είναι εγγυητική επιστολή θα του επιστρέφεται με την παράδοση των εμπορευμάτων και εάν είναι επιταγή το ποσό θα αφαιρείται από το πλειστηρίασμα.

Η PCDC Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν μη ακριβή περιγραφή του είδους, την ποιότητα και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, το οποίο οφείλει να εξετάσει ο αγοραστής κατά τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στην διακήρυξη και μέχρι την προηγούμενη μέρα από την δημοπρασία.

Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 03/10/2022 έως 07/10/2022 και ώρες 10:00 ως 12:00.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 11/10/2021 από ώρα 09:30 εως 12:30.

Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 11/10/2021 και ώρα 13:30.

Οι πλειοδότες των εμπορευμάτων πρέπει να παραλάβουν τα εμπορεύματα μέσα σε 20 ημέρες από την τοιχοκόλληση της εγκριτικής απόφασης της δημοπρασίας. Τα εύφλεκτα και επικίνδυνα εμπορεύματα παραλαμβάνονται σε 10 ημέρες.

Τα εμπορεύματα που εκπλειστηριάζονται παραδίδονται στη ράμπα της αποθήκης την ημέρα του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση μη παραλαβής την ημέρα του πλειστηριασμού, απο την επόμενη ημέρα επιβαρύνονται με αποθηκευτικά κόστη €0,5/κυβικό μέτρο/ημέρα.

Πέραμα 27 Σεπτεμβρίου 2022

Κέντρο διαχείρισης & διανομής εμπορευματοκιβωτίων ΑΕ (PCDC Α.Ε.)

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΚΛΑ ΒΑΡΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ 49 ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ B2022005740 1215,00 7.000,00 €
2 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 311 ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ B2022005744 2575,60 3.000,00 €

 

READ MORE

PCDC: Με προσήλωση στην βιωσιμότητα – Εγκατάσταση φωτοσωλήνων

Η PCDC A.E. ( Piraeus Consolidation and Distribution Center), μέλος του Ομίλου COSCO Shipping Group, σας ενημερώνει ότι, στα πλαίσια των δράσεων εναρμονισμού της λειτουργίας της με την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση 28 φωτοσωλήνων για τον εσωτερικό φωτισμό του κεντρικού διαμερίσματος του κτιρίου εντός του ΣΕΜΠΟ.

Οι φωτοσωλήνες αποτελούν συστήματα διαχείρισης και αξιοποίησης του φυσικού φωτός, φιλικά προς το περιβάλλον, με εξοικονόμηση έως και 100% της ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων και την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας.

Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έρχεται να προστεθεί στις οικολογικές δράσεις της εταιρείας,  με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη συμβολή στη διαμόρφωση ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος για τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και την τοπική κοινωνία.

READ MORE

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ -ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ- ΚΑΝ (ΕΕ) 2022/428 ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΡΩΣΙΑ

Για αναθέσεις έργου στην PCDC που αφορούν  φορτία που προορίζονται προς Ουκρανία, Ρωσία και Λευκορωσία  παρακαλούμε να μας προσκομίζετε την πρότερη έγκριση από το οικείο Γ’ Τελωνείο ότι τα προϊόντα δεν υπάγονται στις γενικές απαγορεύσεις περί αποστολών στις εμπόλεμες ζώνες  και τις παραπάνω περιοχές (φορτία διττής χρήσης – Υ901 κλπ.).

Σύμφωνα με ανάλογες εντολές της ΑΑΔΕ  δεν αναλαμβάνουμε έργα για φορτία που προορίζονται  προς τις περιφέρειες Ντονέτσκ (Donetsk) και Λουχάνσκ (Luhansk).

Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν οι εργασίες σχετίζονται με τα προαναφερόμενα εδάφη ώστε να σας ενημερώσουμε για τις επόμενες ενέργειες.

READ MORE

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 1368/22 (ΦΕΚ 1549 Β/2022) – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Η Εταιρεία μας συμμορφώνεται με τις επιταγές της Κ.Υ.Α. 1368/22 (ΦΕΚ  1549 Β/2022), η οποία εξειδικεύει τα είδη, τους υπόχρεους, τις αρμόδιες αρχές, τις κυρώσεις και τη διαδικασία δήλωσης αποθεμάτων σε α) πρώτες ύλες για την παραγωγή λιπασμάτων, β) λιπάσματα, γ) ζωοτροφές, δ) ωμά δημητριακά παντός είδους και ιδίως σιτάρι ή σιμιγάδι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι, εδώδιμο φαγόπυρο, ε) άλευρα και ιδίως αλεύρια σιταριού ή σιμιγαδιού και αλεύρια δημητριακών, στ) ηλίανθο, και ζ) φυτικά έλαια, εκτός από το ελαιόλαδο, και ιδίως ηλιέλαιο (έλαιο ηλιοτροπίου), φοινικέλαιο και αραβοσιτέλαιο.

Στο πλαίσιο αυτό, για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρέωσης δήλωσης υποβολής αποθεμάτων,  η οποία ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την 28.03.2022, όπως τυχόν η ισχύς αυτή παραταθεί, υποχρεούστε να μας δηλώνετε έγκαιρα και με ακρίβεια την ποσότητα των προαναφερόμενων αποθεμάτων ανά είδος, σε κιλά για τα στερεά, σε λίτρα για τα υγρά και σε τεμάχια όπου ενδείκνυται, και να μας παρέχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες  για τη συμμόρφωσή μας με την υποχρέωση δήλωσης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.

Σε περίπτωση που επιβληθεί στην εταιρεία μας οποιοδήποτε πρόστιμο ή εν γένει κύρωση, λόγω μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση δήλωσης, η οποία μη συμμόρφωση οφείλεται σε δικό σας πταίσμα, κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία μας επιφυλάσσεται να αξιώσει από εσάς την ανόρθωση κάθε ζημίας που υπέστη.

READ MORE

Νέα πιστοποίηση ISO 22000: 2018 – 02/11/2021

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης και εξέλιξης ενημερώνουμε ότι από τις 02/11/2021 έχουμε επίσημα πιστοποιηθεί με σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων.

Σύνδεσμος στην πιστοποίηση PCDC-22000-GR

READ MORE

Νέα πιστοποίηση ISO 9001: 2015 – 06/11/2021

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης και εξέλιξης ενημερώνουμε ότι από τις 06/11/2021 έχουμε επίσημα πιστοποιηθεί για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σύνδεσμος στην πιστοποίηση PCDC-9001-GR

READ MORE

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Privacy Notice

PCDC (hereinafter referred to as the “Company“), being a Personal Data Controller within the meaning of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (“GDPR“), may collect and process job applicants’ personal data during the recruitment process.

The Company is committed to being transparent and to protecting and respecting job applicant’s privacy in compliance with the provisions of GDPR and the Greek legislation on data protection, as in force. This Privacy Notice (hereinafter referred to as the “Notice”) explains how the Company collects job applicant’s personal data, how it uses them, the conditions under which it may disclose them and how it keeps them secure.

What information does the Company collect and how?

 • The Company may collect a range of information about the job applicant including: name, address and contact details, including email address and telephone number;
 • details of qualifications, skills, experience and employment history;
 • information from interviews and phone-screenings the job applicant may have;
 • information about job applicant’s current level of remuneration, including benefit entitlements;
 • information about job applicant’s entitlement to work in Greece; and
 • equal opportunities monitoring information, including information about job applicant’ ethnic origin, sexual orientation, health and religion or belief.

The Company may collect this information in a variety of ways. For example, personal data might be contained in application forms or CVs (including those sent to the Company as part of speculative applications or queries). Personal data might be also obtained from the job applicant’s passport or other identity documents, or might be collected through interviews or other methods of assessment.

The Company may also collect job applicant’s personal data from third parties, such as references supplied by former employers.

The job applicant’s personal data will be stored in a range of different places, including job applicant’s application record in the Company’s or in its affiliated companies’ HR management systems and/or email systems.

Why does the Company process the job applicant’s personal data?

The Company collects and processes the job applicant’s personal data on a legal basis provided by the Company’s legitimate interests, as follows.

The Company has a legitimate interest in processing personal data during the recruitment process and in keeping records of the personal data. Processing the job applicant’s personal data allows the Company to manage the recruitment process, assess and confirm the candidate’s suitability and ultimately decide to whom the job position shall be offered. The Company may also need to process the job applicant’s personal data so that the Company exercises or defends its legal rights and/or ensure that it complies with its legal obligations deriving from the Law and especially from the employment legislation.

The Company may process information about whether or not job applicants are disabled so it can make reasonable adjustments for candidates who have a disability. The Company’s processing of other special categories of personal data, such as information about ethnic origin, sexual orientation, health or religion or belief, aims at serving equal opportunities monitoring purposes. The Company’s processing of these types of personal data will be carried out to ensure that the Company is able to meet its obligations arising from an employment agreement or (where applicable) to exercise or defend its legal claims.

The Company will not use the job applicant’s personal data for any purpose other than the recruitment process which he/she takes part in.

How does the Company protect job applicant’s personal data?

The Company has internal policies and controls in place to ensure that the requirements of the GDPR are met and takes appropriate technical and organizational measures against unauthorised, unfair or unlawful processing of personal data and against accidental loss or destruction of, or damage to, personal data or disclosure thereof to any unauthorized party.

For how long does the Company keep job applicant’s personal data?

If the job applicant’s application for employment is unsuccessful (including when he/she has speculatively applied to the Company in respect of a position which is not available), the Company will keep record of the job applicant’s personal data for 36 months. At the end of that period, the job applicant’s personal data are deleted or destroyed (unless the keeping of record for a longer time is required so that the Company exercises or defends any legal claims).

If the job applicant’s application for employment is successful, personal data gathered during the recruitment process will be kept in the job applicant’s personnel file and retained during his/her employment and even thereafter for a period of 20 years (unless the keeping of record for a longer time is required so that the Company exercises or defends any legal claims).

The job applicant’s rights

Being a data subject the job applicant is entitled to:

 • access and obtain a copy of the personal data undergoing processing;
 • obtain the rectification of inaccurate his/her personal data;
 • obtain the erasure of the personal data especially in cases where such data are no longer necessary in relation to the purposes for which they have been collected and processed;
 • obtain restriction of processing or object to the processing;
 • transmit his/her personal data to another controller without hindrance

If the job applicant wishes to exercise any of the aforementioned rights or if he/she has any questions about this Notice or the Company’s processing of his/her personal data more generally, he/she may contact the Company’s Data Protection Officer Mr. Stathis Mastorakis (Tel. +(30) 210 4099000 (ext. 007), Email Stathis.mastorakis@pcdc.com.gr .If the job applicant believes that the Company has not observed his/her data protection rights, he/she can lodge a complaint before the Hellenic Data Protection Authority (HDPA) (complaints@dpa.gr.).

What if the job applicant does not provide his/her personal data?

The job applicant is under no statutory or contractual obligation to provide his/her personal data to the Company during the recruitment process. However, if the job applicant does not provide them the Company may not be able to process the job applicant’s application.

Who has access to the job applicant’s personal data?

The job applicant’s personal data may be shared internally within the Company for the purposes of the recruitment process. The persons who shall have access to the job applicant’s personal data may be members of the HR team, interviewers involved in the recruitment process and managers in the relevant department.

The Company will not share the job applicant’s personal data with third parties, unless a job position is offered to him/her. The Company may share the job applicant’s personal data with the Company’s affiliated companies for business performance purposes and for management purposes and, if the job applicant is applying for a senior management position with the Company, the latter may share the job applicant’s personal data with the Company’s investors.

In addition, the Company may be required to share the job applicant’s personal information with a regulator, so that the Company complies with any applicable law.

 

 

Please indicate your acceptance with the terms set out hereunder either by return email stating that you agree and accept the terms of the Notice or by signing this Notice at the bottom thereof and returning a signed copy thereof by e-mail within 2 days from receipt thereof, otherwise the Company will proceed with the deletion of your job application and will not process it.

The job applicant

 

 

 

_________________

[full name and signature]

 

READ MORE

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 01/07/2021

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΙΑΙΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε01.02
ΕΚΔΟΣΗ: 1

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της PCDC Α.Ε. (PIRAEUS CONSOLIDATION & DISTRIBUTION CENTER), έχοντας κατανοήσει την αναγκαιότητα της ουσιαστικής και αποτελεσματικής εφαρμογής των αρχών ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων και περιβαλλοντικής διαχείρισης συμβάλλουν με την καθημερινή πρακτική και τις ενέργειές τους στην κοινή προσπάθεια για την συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Το Σύστημα Διαχείρισης της PCDC Α.Ε. (PIRAEUS CONSOLIDATION & DISTRIBUTION CENTER), πέρα από τις ανεπτυγμένες διαδικασίες και οδηγίες των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, ISO 14001:2015 ενσωματώνει στην ανάπτυξη του τις ακόλουθες προσεγγίσεις:

Οι Πελάτες μας
Η ανώτατη διοίκηση της PCDC Α.Ε. δεσμεύεται για την ικανοποίηση των πελατών της διασφαλίζοντας ότι:
– Θα επιδιώκει ενεργά την τήρηση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών την εξέλιξη της οποίας θα παρακολουθεί με σχετικούς δείκτες (KPIs).
–  Θα αναπτύσσει καινοτόμες υπηρεσίες, με σημαντικό κομμάτι R&D, επιδιώκοντας να συμβαδίζει με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και τις εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς με έμφαση στη διευκόλυνση του εμπορίου και της διακίνησης εμπορευμάτων και θα επιδιώκει την εξασφάλιση ανταγωνιστικού κόστους.

Οι Άνθρωποι και οι Αξίες μας
Τα στελέχη και οι συνεργάτες μας διαθέτουν σημαντική εμπειρία, υψηλή εκπαιδευτική κατάρτιση και εξειδίκευση σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών ειδικοτήτων. Συνδυάζουν επίσης, τη βαθιά γνώση της αγοράς, την αξιοπιστία και τη συνέπεια, ενώ μέσω της εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και πληροφορικής, εγγυώνται την επιτυχία των έργων και την ικανοποίηση όλων των αναγκών των πελατών της εταιρείας, για τον λόγο αυτό η εταιρεία δεσμεύεται ότι:
– Θα παρέχει πληροφορίες, οδηγίες και κατάρτιση για να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι ικανοί να αναλάβουν τα καθήκοντά τους και να παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας.
– Όλοι οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται ενεργά να αναζητήσουν τα σχόλια των πελατών και να τα χρησιμοποιήσουν ως ευκαιρίες βελτίωσης. Οι υπάλληλοί μας συμμετέχουν ενεργά και μας βοηθούν να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Το Σύστημα και οι Διαδικασίες μας
Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, ISO 14001:2015 και για τον λόγο αυτό:
– Έχουμε καθορίσει στόχους σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία τους περιβάλλοντος οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι, ποιοτικοί και ποσοτικοί και είναι ευθυγραμμισμένοι με το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού μας, το όραμα και τις αξίες μας.
– Δεσμευόμαστε για την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων και των αμοιβαία συμφωνημένων με τον πελάτη απαιτήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων.
– Δεσμευόμαστε για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την επίτευξη των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων.
– Έχουμε καθιερώσει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου και επιτήρησης που παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες για την επίτευξη συμμόρφωσης. Τα αποτελέσματα των ελέγχων και της επιτήρησης διοχετεύονται στα ανώτατα διοικητικά στελέχη τα οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα και ότι οι βέλτιστες πρακτικές ενσωματώνονται στο σύστημα διαχείρισης.
– Βελτιώνουμε συνεχώς το ενιαίο σύστημα διαχείρισης και αναθεωρούμε τις διαδικασίες μας έτσι ώστε να παραμένουν αποτελεσματικές και συναφείς. Οι αναθεωρήσεις εξετάζουν τις επιδόσεις και παρακολουθούν την πρόοδο σε σχέση με τους στόχους, προσδιορίζοντας περαιτέρω βελτιώσεις και νέους στόχους.

Οι Διευθυντές υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις και επανεξετάζουν αυτή την Πολιτική σε ετήσια βάση.

Πέραμα 1/7/2021
Γιώργος Πέτσης
Διευθύνων Σύμβουλος

READ MORE

 

Recent Comments by PCDC

  No comments by PCDC