Στα χρόνια της συνεργασίας μας, έχετε διαπιστώσει τις συνεχείς προσπάθειες μας να εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας και τα καθεστώτα/αδειοδοτήσεις που θα διευκολύνουν τους πελάτες μας και εμάς να απλουστεύουμε τις διαδικασίες εξυπηρέτησης σας.

Οπότε, έχουμε να σας πληροφορήσουμε ότι πλέον έχουμε αδειοδοτηθεί ως Εγκεκριμένος Παραλήπτης και προχωράμε με απλούστευση στην παραλαβή Τ1 για τα φορτία που φτάνουν οδικώς στην PCDC με σκοπό την εκφόρτωση ή την διέλευσή τους.

Αυτό μας απαλλάσσει από την υποχρέωση να αναμένουμε τον ελεγκτή να παρασταθεί για έλεγχο καθώς από όλες τις  εμπλεκόμενες διαδικασίες ολοκλήρωσης του Τ1 , παρά μόνο να αναμένουμε για μια 1 ώρα μετά την άφιξη του φορτηγού την ενημέρωση του icisnet ώστε αν το Τελωνείο αιτηθεί έλεγχο να τον πραγματοποιήσει εντός αυτού του χρονικού περιθωρίου.

Επίσης, έχουμε αδειοδοτηθεί ως Εγκεκριμένος Αποστολέας  και προχωράμε με απλούστευση στην  έκδοση Τ1 για τα φορτία που αποχωρούν οδικώς από την  PCDC  η έκδοση του οποίου πλέον χορηγείται από εμάς.