Ποιοι είμαστε

H PCDC είναι η μόνη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Logistics

εγκατεστημένη εντός της Ελεύθερης Ζώνης του Πειραιά

Τα βασικά πλεονεκτήματα της συνεργασίας με τους διαχειριστές της Ελεύθερης Ζώνης :

Αναστολή των δασμών και φόρων

Απλουστευμένες Διαδικασίες

Σημαντικές εξοικομήσεις σε κόστος και χρόνο

Οι Υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας

Περισσότερα
Διαχείριση containers και φορτηγών

Περισσότερα
Cross-docking και Εκκενώ-πληρώσεις

Περισσότερα
Διαχείριση ειδικών φορτίων

Περισσότερα
Διαχείριση εφοδίων πλοίων

Περισσότερα
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-services

Περισσότερα
Όλες οι Υπηρεσίες μας